• LQ 6905

  699,000 CARD
  490,000 ATM

  Rank: Không Rank

  Trang phục: 130

  Tướng: 95

  Nổi bật:

  
  Screenshot_20230911-213019 Screenshot_20230911-213039 Screenshot_20230911-213043 Screenshot_20230911-213046 Screenshot_20230911-213111 Screenshot_20230911-213115 Screenshot_20230911-213119 Screenshot_20230911-213123 Screenshot_20230911-213127 Screenshot_20230911-213131 Screenshot_20230911-213134 Screenshot_20230911-213138 Screenshot_20230911-213142 Screenshot_20230911-213146 Screenshot_20230911-213150 Screenshot_20230911-213154 Screenshot_20230911-213200 Screenshot_20230911-213213 Screenshot_20230911-213221 Screenshot_20230911-213227