• LQ 6869

  500,000 CARD
  350,000 ATM

  Rank: Không Rank

  Trang phục: 94

  Tướng: 88

  Nổi bật:

  
  Screenshot_20230911-100120 Screenshot_20230911-100127 Screenshot_20230911-100131 Screenshot_20230911-100134 Screenshot_20230911-100156 Screenshot_20230911-100200 Screenshot_20230911-100204 Screenshot_20230911-100207 Screenshot_20230911-100212 Screenshot_20230911-100216 Screenshot_20230911-100227 Screenshot_20230911-100230 Screenshot_20230911-100234 Screenshot_20230911-100241 Screenshot_20230911-100255