• LQ 6863

  500,000 CARD
  350,000 ATM

  Rank: Không Rank

  Trang phục: 120

  Tướng: 81

  Nổi bật:

  
  Screenshot_20230911-005744 Screenshot_20230911-005752 Screenshot_20230911-005756 Screenshot_20230911-005759 Screenshot_20230911-005819 Screenshot_20230911-005823 Screenshot_20230911-005827 Screenshot_20230911-005830 Screenshot_20230911-005834 Screenshot_20230911-005838 Screenshot_20230911-005842 Screenshot_20230911-005846 Screenshot_20230911-005850 Screenshot_20230911-005854 Screenshot_20230911-005858 Screenshot_20230911-005902 Screenshot_20230911-005906 Screenshot_20230911-005913 Screenshot_20230911-005923