• LQ 6872

  420,000 CARD
  300,000 ATM

  Rank: Không Rank

  Trang phục: 74

  Tướng: 82

  Nổi bật:

  
  Screenshot_20230911-101136 Screenshot_20230911-101235 Screenshot_20230911-101239 Screenshot_20230911-101242 Screenshot_20230911-101304 Screenshot_20230911-101308 Screenshot_20230911-101313 Screenshot_20230911-101317 Screenshot_20230911-101321 Screenshot_20230911-101326 Screenshot_20230911-101329 Screenshot_20230911-101334 Screenshot_20230911-101345 Screenshot_20230911-101351 Screenshot_20230911-101356