• LQ 6867

  450,000 CARD
  320,000 ATM

  Rank: Không Rank

  Trang phục: 91

  Tướng: 80

  Nổi bật:

  
  Screenshot_20230911-095313 Screenshot_20230911-095322 Screenshot_20230911-095326 Screenshot_20230911-095329 Screenshot_20230911-095349 Screenshot_20230911-095353 Screenshot_20230911-095357 Screenshot_20230911-095401 Screenshot_20230911-095405 Screenshot_20230911-095409 Screenshot_20230911-095413 Screenshot_20230911-095417 Screenshot_20230911-095420 Screenshot_20230911-095424 Screenshot_20230911-095432 Screenshot_20230911-095439