• LQ 6884

  420,000 CARD
  300,000 ATM

  Rank: Không Rank

  Trang phục: 76

  Tướng: 80

  Nổi bật:

  
  Screenshot_20230911-110123 Screenshot_20230911-110130 Screenshot_20230911-110134 Screenshot_20230911-110137 Screenshot_20230911-110204 Screenshot_20230911-110208 Screenshot_20230911-110211 Screenshot_20230911-110215 Screenshot_20230911-110219 Screenshot_20230911-110222 Screenshot_20230911-110226 Screenshot_20230911-110230 Screenshot_20230911-110240 Screenshot_20230911-110250