• LQ 6871

  500,000 CARD
  350,000 ATM

  Rank: Không Rank

  Trang phục: 103

  Tướng: 84

  Nổi bật:

  
  Screenshot_20230911-100755 Screenshot_20230911-100812 Screenshot_20230911-100815 Screenshot_20230911-100818 Screenshot_20230911-100841 Screenshot_20230911-100845 Screenshot_20230911-100850 Screenshot_20230911-100857 Screenshot_20230911-100901 Screenshot_20230911-100905 Screenshot_20230911-100908 Screenshot_20230911-100912 Screenshot_20230911-100916 Screenshot_20230911-100920 Screenshot_20230911-100924 Screenshot_20230911-100934 Screenshot_20230911-100940 Screenshot_20230911-100945