• LQ 6887

  420,000 CARD
  300,000 ATM

  Rank: Không Rank

  Trang phục: 92

  Tướng: 80

  Nổi bật:

  
  Screenshot_20230911-111401 Screenshot_20230911-111406 Screenshot_20230911-111410 Screenshot_20230911-111414 Screenshot_20230911-111440 Screenshot_20230911-111446 Screenshot_20230911-111450 Screenshot_20230911-111454 Screenshot_20230911-111458 Screenshot_20230911-111502 Screenshot_20230911-111506 Screenshot_20230911-111509 Screenshot_20230911-111515 Screenshot_20230911-111519 Screenshot_20230911-111526 Screenshot_20230911-111535 Screenshot_20230911-111540