• LQ 6914

  500,000 CARD
  350,000 ATM

  Rank: Không Rank

  Trang phục: 84

  Tướng: 90

  Nổi bật:

  
  Screenshot_20230911-222649 Screenshot_20230911-222657 Screenshot_20230911-222700 Screenshot_20230911-222704 Screenshot_20230911-222736 Screenshot_20230911-222740 Screenshot_20230911-222743 Screenshot_20230911-222747 Screenshot_20230911-222750 Screenshot_20230911-222754 Screenshot_20230911-222758 Screenshot_20230911-222802 Screenshot_20230911-222805 Screenshot_20230911-222812