• LQ 6874

  420,000 CARD
  300,000 ATM

  Rank: Không Rank

  Trang phục: 91

  Tướng: 82

  Nổi bật:

  
  Screenshot_20230911-101902 Screenshot_20230911-101909 Screenshot_20230911-101915 Screenshot_20230911-101918 Screenshot_20230911-101950 Screenshot_20230911-101954 Screenshot_20230911-101959 Screenshot_20230911-102004 Screenshot_20230911-102009 Screenshot_20230911-102015 Screenshot_20230911-102018 Screenshot_20230911-102022 Screenshot_20230911-102027 Screenshot_20230911-102043 Screenshot_20230911-102051