• LQ 6893

  420,000 CARD
  300,000 ATM

  Rank: Không Rank

  Trang phục: 98

  Tướng: 80

  Nổi bật:

  
  Screenshot_20230911-181641 Screenshot_20230911-181646 Screenshot_20230911-181650 Screenshot_20230911-181652 Screenshot_20230911-181712 Screenshot_20230911-181715 Screenshot_20230911-181719 Screenshot_20230911-181723 Screenshot_20230911-181727 Screenshot_20230911-181730 Screenshot_20230911-181734 Screenshot_20230911-181738 Screenshot_20230911-181741 Screenshot_20230911-181745 Screenshot_20230911-181753 Screenshot_20230911-181800 Screenshot_20230911-181804