• LQ 6837

  420,000 CARD
  300,000 ATM

  Rank: Không Rank

  Trang phục: 105

  Tướng: 77

  Nổi bật:

  
  Screenshot_20230910-171305 Screenshot_20230910-171316 Screenshot_20230910-171320 Screenshot_20230910-171323 Screenshot_20230910-171345 Screenshot_20230910-171349 Screenshot_20230910-171353 Screenshot_20230910-171357 Screenshot_20230910-171401 Screenshot_20230910-171406 Screenshot_20230910-171410 Screenshot_20230910-171414 Screenshot_20230910-171418 Screenshot_20230910-171422 Screenshot_20230910-171426 Screenshot_20230910-171434 Screenshot_20230910-171441 Screenshot_20230910-171449