• Mã 9207

  3,570,000 CARD
  2,500,000 ATM

  VIP: 30

  VIP Ingame: 4

  Thông tin:

  Nổi bật: X Thomson + Sét Noble Gold + lắp Full 22 VIP ....