• Mã 8749

  15,714,000 CARD
  11,000,000 ATM

  VIP: 75

  VIP Ingame: 6

  Thông tin: Trắng Thông Tin

  Nổi bật: Lắp Full 34 VIP + Gói Siêu cấp ~ 1 năm + Skin súng + 3 Tia sáng + Báu vật đẹp ...