• Mã 8746

  3,280,000 CARD
  2,300,000 ATM

  VIP: 27

  VIP Ingame: 3

  Thông tin: Trắng Thông Tin

  Nổi bật: 3z + M200 + Lắp Full 22 VIP + Báu vật đẹp ....