• Mã 8682

  3,570,000 CARD
  2,500,000 ATM

  VIP: 28

  VIP Ingame: 3

  Thông tin: Trắng Thông Tin

  Nổi bật: Sét Noble Gold + X Thomson + 3z + M200 + Báu vật đẹp .....