• Mã 8647

  3,999,000 CARD
  2,800,000 ATM

  VIP: 35

  VIP Ingame: 3

  Thông tin: Trắng Thông Tin

  Nổi bật: Lắp full 22 vip + x thomson + Báu vật đẹp ....