• LQ 6919

  550,000 CARD
  390,000 ATM

  Rank: Không Rank

  Trang phục: 108

  Tướng: 97

  Nổi bật:

  
  Screenshot_20230911-224815 Screenshot_20230911-224824 Screenshot_20230911-224828 Screenshot_20230911-224831 Screenshot_20230911-224900 Screenshot_20230911-224904 Screenshot_20230911-224907 Screenshot_20230911-224912 Screenshot_20230911-224916 Screenshot_20230911-224921 Screenshot_20230911-224925 Screenshot_20230911-224929 Screenshot_20230911-224933 Screenshot_20230911-224937 Screenshot_20230911-224941 Screenshot_20230911-224953 Screenshot_20230911-225000