• LQ 6907

  699,000 CARD
  490,000 ATM

  Rank: Không Rank

  Trang phục: 146

  Tướng: 91

  Nổi bật:

  
  Screenshot_20230911-214140 Screenshot_20230911-214151 Screenshot_20230911-214155 Screenshot_20230911-214158 Screenshot_20230911-214232 Screenshot_20230911-214236 Screenshot_20230911-214239 Screenshot_20230911-214243 Screenshot_20230911-214246 Screenshot_20230911-214250 Screenshot_20230911-214254 Screenshot_20230911-214257 Screenshot_20230911-214301 Screenshot_20230911-214304 Screenshot_20230911-214308 Screenshot_20230911-214312 Screenshot_20230911-214318 Screenshot_20230911-214322 Screenshot_20230911-214325 Screenshot_20230911-214333 Screenshot_20230911-214340 Screenshot_20230911-214344