• LQ 6906

  699,000 CARD
  490,000 ATM

  Rank: Không Rank

  Trang phục: 120

  Tướng: 94

  Nổi bật:

  
  Screenshot_20230911-213417 Screenshot_20230911-213436 Screenshot_20230911-213440 Screenshot_20230911-213444 Screenshot_20230911-213447 Screenshot_20230911-213451 Screenshot_20230911-213455 Screenshot_20230911-213458 Screenshot_20230911-213502 Screenshot_20230911-213505 Screenshot_20230911-213512 Screenshot_20230911-213516 Screenshot_20230911-213521 Screenshot_20230911-213525 Screenshot_20230911-213535 Screenshot_20230911-213544