• LQ 6897

  599,000 CARD
  420,000 ATM

  Rank: Không Rank

  Trang phục: 126

  Tướng: 90

  Nổi bật:

  
  Screenshot_20230911-183745 Screenshot_20230911-183757 Screenshot_20230911-183801 Screenshot_20230911-183804 Screenshot_20230911-183828 Screenshot_20230911-183832 Screenshot_20230911-183836 Screenshot_20230911-183840 Screenshot_20230911-183844 Screenshot_20230911-183847 Screenshot_20230911-183851 Screenshot_20230911-183854 Screenshot_20230911-183858 Screenshot_20230911-183901 Screenshot_20230911-183905 Screenshot_20230911-183909 Screenshot_20230911-183913 Screenshot_20230911-183935 Screenshot_20230911-183941