• LQ 6895

  550,000 CARD
  390,000 ATM

  Rank: Không Rank

  Trang phục: 143

  Tướng: 81

  Nổi bật:

  
  Screenshot_20230911-182510 Screenshot_20230911-182516 Screenshot_20230911-182520 Screenshot_20230911-182522 Screenshot_20230911-182544 Screenshot_20230911-182548 Screenshot_20230911-182552 Screenshot_20230911-182557 Screenshot_20230911-182600 Screenshot_20230911-182603 Screenshot_20230911-182607 Screenshot_20230911-182611 Screenshot_20230911-182614 Screenshot_20230911-182618 Screenshot_20230911-182622 Screenshot_20230911-182625 Screenshot_20230911-182629 Screenshot_20230911-182632 Screenshot_20230911-182636 Screenshot_20230911-182643 Screenshot_20230911-182653 Screenshot_20230911-182706