• LQ 6891

  500,000 CARD
  350,000 ATM

  Rank: Không Rank

  Trang phục: 114

  Tướng: 80

  Nổi bật:

  
  Screenshot_20230911-180821 Screenshot_20230911-180833 Screenshot_20230911-180838 Screenshot_20230911-180841 Screenshot_20230911-180900 Screenshot_20230911-180904 Screenshot_20230911-180908 Screenshot_20230911-180911 Screenshot_20230911-180915 Screenshot_20230911-180919 Screenshot_20230911-180922 Screenshot_20230911-180926 Screenshot_20230911-180930 Screenshot_20230911-180934 Screenshot_20230911-180937 Screenshot_20230911-180942 Screenshot_20230911-180948 Screenshot_20230911-180956 Screenshot_20230911-181001