• LQ 6876

  550,000 CARD
  390,000 ATM

  Rank: Không Rank

  Trang phục: 117

  Tướng: 81

  Nổi bật:

  
  Screenshot_20230911-102550 Screenshot_20230911-102556 Screenshot_20230911-102601 Screenshot_20230911-102603 Screenshot_20230911-102625 Screenshot_20230911-102629 Screenshot_20230911-102634 Screenshot_20230911-102637 Screenshot_20230911-102642 Screenshot_20230911-102645 Screenshot_20230911-102649 Screenshot_20230911-102653 Screenshot_20230911-102657 Screenshot_20230911-102701 Screenshot_20230911-102705 Screenshot_20230911-102709 Screenshot_20230911-102720 Screenshot_20230911-102728 Screenshot_20230911-102743