• LQ 6873

  500,000 CARD
  350,000 ATM

  Rank: Không Rank

  Trang phục: 102

  Tướng: 83

  Nổi bật:

  
  Screenshot_20230911-101520 Screenshot_20230911-101538 Screenshot_20230911-101542 Screenshot_20230911-101545 Screenshot_20230911-101618 Screenshot_20230911-101622 Screenshot_20230911-101626 Screenshot_20230911-101631 Screenshot_20230911-101638 Screenshot_20230911-101642 Screenshot_20230911-101647 Screenshot_20230911-101651 Screenshot_20230911-101655 Screenshot_20230911-101659 Screenshot_20230911-101707 Screenshot_20230911-101718 Screenshot_20230911-101731 Screenshot_20230911-101737