• LQ 3237

  650,000 CARD
  460,000 ATM

  Rank: Kim Cương

  Trang phục: 63

  Tướng: 65

  Nổi bật: