• LQ 3235

  599,000 CARD
  420,000 ATM

  Rank: Kim Cương

  Trang phục: 47

  Tướng: 64

  Nổi bật: