• LQ 3234

  599,000 CARD
  420,000 ATM

  Rank: Kim Cương

  Trang phục: 59

  Tướng: 63

  Nổi bật: