• LQ 3233

  650,000 CARD
  460,000 ATM

  Rank: Kim Cương

  Trang phục: 63

  Tướng: 66

  Nổi bật: