• LQ 3231

  550,000 CARD
  390,000 ATM

  Rank: Kim Cương

  Trang phục: 47

  Tướng: 57

  Nổi bật: