• LQ 3220

  399,000 CARD
  280,000 ATM

  Rank: Kim Cương

  Trang phục: 45

  Tướng: 54

  Nổi bật: