• LQ 3219

  280,000 CARD
  200,000 ATM

  Rank: Kim Cương

  Trang phục: 34

  Tướng: 50

  Nổi bật: