• LQ 3218

  350,000 CARD
  250,000 ATM

  Rank: Kim Cương

  Trang phục: 31

  Tướng: 54

  Nổi bật: