• LQ 3210

  199,000 CARD
  140,000 ATM

  Rank: Kim Cương

  Trang phục: 24

  Tướng: 42

  Nổi bật: