• LQ 3208

  250,000 CARD
  180,000 ATM

  Rank: Kim Cương

  Trang phục: 38

  Tướng: 42

  Nổi bật: