• LQ 3204

  250,000 CARD
  180,000 ATM

  Rank: Kim Cương

  Trang phục: 31

  Tướng: 42

  Nổi bật: