• LQ 3202

  250,000 CARD
  180,000 ATM

  Rank: Kim Cương

  Trang phục: 27

  Tướng: 41

  Nổi bật: