• LQ 3123

  280,000 CARD
  200,000 ATM

  Rank: Kim Cương

  Trang phục: 42

  Tướng: 45

  Nổi bật: