• LQ 3117

  200,000 CARD
  140,000 ATM

  Rank: Kim Cương

  Trang phục: 14

  Tướng: 41

  Nổi bật: