• LQ 3113

  250,000 CARD
  180,000 ATM

  Rank: Kim Cương

  Trang phục: 28

  Tướng: 40

  Nổi bật: