• LQ 3111

  350,000 CARD
  250,000 ATM

  Rank: Kim Cương

  Trang phục: 58

  Tướng: 47

  Nổi bật: