• LQ 3110

  350,000 CARD
  250,000 ATM

  Rank: Kim Cương

  Trang phục: 30

  Tướng: 46

  Nổi bật: