• LQ 3109

  350,000 CARD
  250,000 ATM

  Rank: Kim Cương

  Trang phục: 46

  Tướng: 42

  Nổi bật: