• LQ 3107

  250,000 CARD
  180,000 ATM

  Rank: Kim Cương

  Trang phục: 29

  Tướng: 45

  Nổi bật: