• LQ 3059

  450,000 CARD
  320,000 ATM

  Rank: Kim Cương

  Trang phục: 57

  Tướng: 49

  Nổi bật: