• LQ 3058

  350,000 CARD
  250,000 ATM

  Rank: Kim Cương

  Trang phục: 38

  Tướng: 51

  Nổi bật: