• LQ 3057

  399,000 CARD
  280,000 ATM

  Rank: Kim Cương

  Trang phục: 41

  Tướng: 50

  Nổi bật: