• LQ 3056

  350,000 CARD
  250,000 ATM

  Rank: Kim Cương

  Trang phục: 32

  Tướng: 54

  Nổi bật: