• LQ 3049

  499,000 CARD
  350,000 ATM

  Rank: Kim Cương

  Trang phục: 51

  Tướng: 57

  Nổi bật: