• LQ 3048

  650,000 CARD
  460,000 ATM

  Rank: Kim Cương

  Trang phục: 72

  Tướng: 68

  Nổi bật: